Huvitegevus

E-Twinning logo

Mis on eTwinning?

eTwinning on tugiprogramm, mille raames on koolidel võimalik teha Interneti vahendusel koostööd teiste Euroopa riikide partnerkoolidega.

eTwinning on Euroopa Liidu eLearning-programmi peamine osa.

See edendab info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) kasutamist Euroopa koolides, pakkudes tuge, vahendeid ning teenuseid, mis hõlbustavad koolidel luua lühi- ja pikaaegseid partnerlusi mistahes teemal.

 

Kes võivad osaleda?

  • Kõikide õppeainete õpetajad, koolijuhid, raamatukogutöötajad ja muu kooli personal,
  • Euroopa Liidu, Norra ja Islandi koolid,
  • Alg- ja keskkoolid (soovitav vanusevahemik: 3-19-aastased).

Liitumiseks on vaja registreerida oma kool, leida partner mõnest teise riigi koolist ja registreerida oma projekt eTwinning portaalis.

Projektidega ei kaasne mingeid abirahasid ega administratsiooni ning näost näkku kohtumised ei ole nõutud.

http://www.etwinning.net/et/pub/index.htm

 

Valik vastuseid eFormularis läbi viidud tagasiside küsitlusest:

Mida uut sa õppisid/said teada?

Kõike. – I kl
Et ma oskan inglise keelt.
Kui raske võib olla inglise keel. – III kl
Õppisin projektitööd.
Et tuleb teistega suhelda. – IV kl
Ma õppisin palju rohkem arvutit kasutama. -VI kl
Et on selline programm (Kidspiration) üldse olemas.

 

Mis oli kõige huvitavam teema?

Kidspiration Me                Sest sai ennast joonistada/väljendada. – IV, III, I kl
                                      Sest see oli naljakas/lahe. – II, I kl
Küpsetamine Christmas    Sest mulle meeldib süüa teha. – I kl
Tunniplaan                      Sest siis sai meisterdada. – I kl

 

Saavutused:

 Saavutus1

 Saavutus2

 Saavutus3

Tegemised:

Our neighbourhood

Our top ten

Portugali päeva artikkel

Pupils day bretagne