Koolipere


Neeme Kooli hoolekogu koosseis

Hoolekogu kinnitatud 2017/2018 ja 2018/2019 õppeaastaks Jõelähtme Vallavalitsuse korraldusega 

 

1.      Liina Ratnik              lastevanemate esindaja          liinaratnik@gmail.com

                                        
2.      Eero Nigulas               lastevanemate esindaja             eero@reklaamtoode.ee

3.      Liis Proos          lastevanemate esindaja              liisproos@gmail.com

4.      Kärt Toompuu           õpetajate esindaja                   kart.toompuu@hotmail.com

5.      Terje Lindau             volikogu esindaja                     terje@ruhe.ee

 

Hoolekogu ülesandeks on:

  • kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimine ning selleks tegevuseks
    paremate tingimuste loomisele kaasaaitamine;
  • teha vallavalitsusele ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.