Koolipere


Neeme Kooli hoolekogu koosseis

Hoolekogu kinnitatud 2017/2018 ja 2018/2019 õppeaastaks Jõelähtme Vallavalitsuse korraldusega

 

1.  Liis Proos          lastevanemate esindaja, hoolekogu esimees              liisproos@gmail.com

2. Liina Ratnik              lastevanemate esindaja                                    liinaratnik@gmail.com

3. Eero Nigulas               lastevanemate esindaja                                 eero@reklaamtoode.ee    

4. Kärt Reisenbuk           õpetajate esindaja                                          kart.toompuu@hotmail.com

5. Tõnu Vaher             volikogu esindaja                                              tonu@eli.ee

 

Hoolekogu ülesandeks on:

  • kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimine ning selleks tegevuseks
    paremate tingimuste loomisele kaasaaitamine;
  • teha vallavalitsusele ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.