Koolipere

Kooli personal

1. Karin Soosalu                karin.soosalu@neemekool.ee             53 328 776 

 

 direktor

matemaatika 3. klass

loodusõpetus 6. klass                              

 

2. Tiina Lõbu klassijuhataja 2. kl tiina.lobu@neemekool.ee

 

 eesti keel  2.kl 

 matemaatika 2. kl

 loodusõpetus 2. ja 4. kl   

 inimeseõpetus 2. 3. ja 4. kl 

 

 3. Kärt Reisenbuk    klassijuhataja 5. kl    kart.reisenbuk@neemekool.ee    

                

 eesti keel  4.-6.kl 

 kirjandus 5.-6. kl

 loodusõpetus 5. kl   

 kodulugu 6. kl                                                                        

 HEV-õpilaste õppekoordinaator

 

4. Pille Plakk                 klassijuhataja 4. kl ja 6. kl         pille.plakk@neemekool.ee

 

 kehaline kasvatus 1. – 6. kl                

inimeseõpetus 2., 5. ja 6. kl

tehnoloogia/käsitöö 4.-6. kl

ringijuhendaja: spordiring

 

5. Ulla Moks                           ulla@neemekool.ee

 

matemaatika 4.-6. kl                        

informaatika 5. kl

haridustehnoloog

 

6. Triinu Parve         klassijuhataja 2. klass                  triinu.parve@neemekool.ee

 

abiõpetaja

 

7. Helen Kahur     klassijuhataja 3. kl          helen.kahur@neemekool.ee

 

inglise keel 1.- 6. kl

eesti keel 3. kl

 

8. Kristiina Rebane               kristiina.rebane@neemekool.ee

 

muusikaõpetus 1.- 6. kl

ringiõpetaja - koorilaul

 

9. Inga Korts-Laur                          inga.korts-laur@neemekool.ee

 

 vene keel 4.-6. kl 

ringiõpetaja:

saksa keel ja prantsuse keel

 

10. Lauri Soosaar laurisoosaar@gmail.com                   

 

 tehnoloogia ja tööõpetus 4. -6. kl 

 

11. Reet Randoja                     reet.randoja@neemekool.ee

 

kunstiõpetus 1.-6. kl

tööõpetus 1.-3. kl                                

ringiõpetaja: kunstiring  

 

12. Triin Sander                     triin.sander@neemekool.ee

 

abiõpetaja  

 

13. Rita Sepp                        rtsepp@gmail.com tel 53 470 927

 

 tervishoiutöötaja                                        

 

14. Kerli Suits           koolimaja perenaine

 

15. Sirli Pajunurm koolimaja perenaine

 

16. Silvia Laas                        laassilvia@hotmail.com

 

eripedagoog  

 

17. Saale Kibin saalekibin@gmail.com      

psühholoog                                    

 

Psühholoogiga võib julgelt ühendust võtta ka otse, ilma kooli teadmata.

 

18. Jaana Malmberg jaana.malmberg@neemekool.ee

sotsiaalpedagoog              53 771 927

 

19. Marlen Sõlg marlen.solg@neemekool.ee

huvijuht