Koolipere

Kooli personal

1. Karin Soosalu                karin@neemekool.ee             53 328 776 

 

 direktor                               

 

2. Kärt Reisenbuk    klassijuhataja 1. ja 3. kl    kart.toompuu@hotmail.com    

                

 eesti keel  1.-3.kl                                       

 loodusõpetus 1.-3. kl

kodulugu 4. kl                                        

 HEV-õpilaste õppekoordinaator

 

3. Kersti Kivi   klassijuhataja 4.-6. kl kersti.korp@hotmail.com  

 

abiõpetaja                                                                 

ajalugu 5.-6. kl

loodusõpetus 4.-6. kl

eesti keel 4.-6. kl

kirjandus 5.-6. kl

 

4. Pille Plakk                 klassijuhataja 2. kl         pilleplakk@hotmail.com

 

 kehaline kasvatus 1. – 6. kl                

inimeseõpetus 2.-6. kl

tehnoloogia/käsitöö 4.-6. kl

ringijuhendaja: spordiring

 

5. Ulla Moks                           ullamoks@gmail.com

 

matemaatika 1.-6. kl                        

informaatika 5. kl

 

6. Kerttu Hermann                           kerttu.hermann@gmail.com

 

inglise keel 1.- 5. kl

 

7. Kristiina Rebane               rebanekristiinaa@gmail.com

 

muusikaõpetus 1.- 6. kl

ringiõpetaja - koorilaul

 

8. Maria Kristiina Jõgi                          mariakristiina@gmail.com

 

 inglise keel 5.-6. kl                               

 vene keel 4.-6. kl 

 

9.Urmas Pohlak                     urmas.pohlak@lookool.ee

 

 tehnoloogia ja tööõpetus 5. -6. kl 

 

10. Lilyan Tops                      lilyantops@gmail.com

 

kunstiõpetus 1.-6. kl

tööõpetus 1.-3. kl                                

ringiõpetaja: kunstiring  

 

11. Margit Malva     margitmalva@hotmail.com

                             

abiõpetaja

 

12. Inga Korts-Laur     ingakortslaur@gmail.com

                             

ringiõpetaja:

saksa keel ja prantsuse keel

 

13. Rita Sepp                        rtsepp@gmail.com tel 53 470 927

 

 tervishoiutöötaja                                    

 

14. Maria Marika Kurvet      marika@neemerahvamaja.ee

 

 Neeme Rahvamaja perenaine                 

Etluskunst                                 

 

15. Kerli Suits           koolimaja perenaine

 

16. Silvia Laas                        laassilvia@hotmail.com

 

eripedagoog  

 

17. Natalja Krassilikova            psühholoog                                    nkrassilnikova@gmail.com

                                               Psühholoogiga võib julgelt ühendust võtta ka otsa, ilma kooli teadmata.