Koolipere

Kooli personal

1. Karin Soosalu                karin@neemekool.ee             53 328 776 

 

 direktor                               

 

2. Kärt Reisenbuk    klassijuhataja 2. ja 4.-6. kl    kart.toompuu@hotmail.com    

                

 eesti keel  2.-6.kl 

 kirjandus 5.-6. kl                                                                            

 HEV-õpilaste õppekoordinaator

 

3. Kersti Kivi   klassijuhataja 1. kl kersti.korp@hotmail.com  

 

ajalugu 5.-6. kl

loodusõpetus 4.-6. kl

eesti keel 1. kl

matemaatika 1. kl

 

4. Pille Plakk                 klassijuhataja 3. kl         pilleplakk@hotmail.com

 

 kehaline kasvatus 1. – 6. kl                

inimeseõpetus 2.-6. kl

tehnoloogia/käsitöö 4.-6. kl

ringijuhendaja: spordiring

 

5. Ulla Moks                           ullamoks@gmail.com

 

matemaatika 2.-6. kl                        

informaatika 5. kl

 

6. Kerttu Hermann                           kerttu.hermann@gmail.com

 

inglise keel 1.- 5. kl

loodusõpetus 1.-3. kl

 

7. Kristiina Rebane               rebanekristiinaa@gmail.com

 

muusikaõpetus 1.- 6. kl

ringiõpetaja - koorilaul

 

8. Maria Kristiina Jõgi                          mariakristiina@gmail.com

 

 inglise keel 5.-6. kl                               

 vene keel 4.-6. kl 

 

9.  Lauri Soosaar laurisoosaar@gmail.com                   

 

 tehnoloogia ja tööõpetus 4. -6. kl 

 

10. Lilyan Tops                      lilyantops@gmail.com

 

kunstiõpetus 1.-6. kl

tööõpetus 1.-3. kl                                

ringiõpetaja: kunstiring  

 

11. Triinu Parve     triinu.parve@gmail.com

                             

abiõpetaja

 

12. Inga Korts-Laur     ingakortslaur@gmail.com

                             

ringiõpetaja:

saksa keel ja prantsuse keel

 

13. Rita Sepp                        rtsepp@gmail.com tel 53 470 927

 

 tervishoiutöötaja                                    

 

14. Maria Marika Kurvet      marika@neemerahvamaja.ee

 

 Neeme Rahvamaja perenaine                 

Etluskunst                                 

 

15. Kerli Suits           koolimaja perenaine

 

16. Sirli Pajunurm koolimaja perenaine

 

17. Silvia Laas                        laassilvia@hotmail.com

 

eripedagoog  

 

18. Jana Vaarik janavaarik@gmail.com      

psühholoog                                    

 

Psühholoogiga võib julgelt ühendust võtta ka otse, ilma kooli teadmata.

 

19. Kaili Nikkinen kailinikkinen47@gmail.com

logopeed