Koolist

Jõelähtme valla uhkuseks on väike hubane Neeme Kool, kus lapsed armastavad olla ka väljaspool koolitunde ning kust saadud mälestused ja teadmised toetavad neid kogu elu. Neeme Kooli missiooniks on luua võimalused laste emotsionaalse andekuse arenemiseks ja konkurentsivõimelise hariduse omandamiseks. Neeme Kooli õpilane on positiivse maailmavaatega, tasakaalukas ja iseseisev isiksus. Tähtsal kohal on  Eesti küla säilitamine kultuuri- ja haridustegevuse edendamise läbi.

Esmakordselt hakati Neeme külas haridust andma 1897. aastal Mardi talu tagakambris.
1899. aastal 25. oktoobril õnnistati sisse uus koolihoone küla alguses, metsa ääres.

Praegune maja valmis 1936. aastal. Uues majas alustati tööd 6 klassiga.
1970. aastal kool suleti ja taasavati 1991. aastal 4-klassilise algkoolina.
1993. aastal muudeti Neeme Algkool lastevanemate soovil 5-klassiliseks.
2003. aastal sai koolist 6-klassiline algkool.