Õppetöö

Koolil on kindlad traditsioonilised sündmused, mis vaadatakse üle õppenõukogus ning kuna  koolis puudub huvijuht, siis määratakse iga sündmuse eest vastutaja eraldi. Kultuurisündmuste arutelust võtavad osa ka rahvamaja juhataja ning ringijuhid.

 

Õppekava toetavad klassivälised tegevused 2018-2019 õa

aeg

sisu

vastustaja

T

28.08

I klassi lastevanemate koosolek kell 18.00

K.Kivi

K.Soosalu

 

SEPTEMBER

 

 1.09

Tarkusepäeva aktus k 11.00

Klassijuhataja tund

K.Soosalu

T

UJUMINE III klass. Buss k Neemest 9.00 Loolt 10.30

18,25 september

2,9,16 okt

Pille

T

11.09

Lastevanemate üldkoosolek kl 18.00

Päevakord:

1. 2017-2018 õppeaastal tehtud rahuloluküsimustike kokkuvõtted ja ettepanekud

2. Muudatused kooli õppekavas - ujumine ja tunnijaotus

3. Õppetöökorraldus 2018-2019 õppeaastal

4. Huvialaringid 2018-19 õppeaastal

5. Juurdeehituse avamine

6. Jooksvad küsimused

K. Soosalu

R

21

5. ja 6. klassi töökasvatus Viinistul

K. Reisenbuk

K

26

Üleeuroopalise spordinädala raames õpetajate sportlik üritus MovementTallinn, loovliikumine

Kell 19.30

P. Plakk

 

R

28

Üleeuroopalise spordinädala raames

Neeme palliplatsi avamine.

Algus kell 16.30

P. Plakk,R

28

EELKOOL. Meeled ja sügisene loodus

K.Kivi

K. Reisenbuk

     27.08

 

KOOSOLEKUD /KOOLITUSED

Google Drive ja Google Calendar

 

OKTOOBER

 
     

R

5

Õpetajatepäev. VI klass annab 3 ainetundi.

Klassijuhatajad

R

5

Vallavalitsuse vastuvõtt haridustöötajatele,

Vallavalitsus

K

3

Valla V-VI klasside orienteerumispäev

Kaberneeme metsades

P .Plakk

U. Moks

10

K

4.-6. klass Vaimse Tervise Mess Noortele Rahvusraamatukogus, k 10.00-16.00

17.15 Artise kinos film "Astrid Lindgreni rääkimata lugu"

K. Reisenbuk

T

16

EELKOOL Helkur – minu sõber

K.Kivi

K. Reisenbuk

T

16

VI klass "Pal-tänava poisid" - VAT teater, Rahvusraamatukogu suur saal , peale 3. tundi ja lõunasööki Tallinnasse. Tagasi Neemes on lapsed umbes kell 17.00.

K. Reisenbuk

 

 

 

KOOSOLEKUD/KOOLITUSED

  • 5.10 Õpistsenaariumite loomine
  • 18.-19.10 Õpistsenaariumite loomine

 

 

U. Moks

U.Moks

     
 

NOVEMBER

 

N

8

Uue maja avamine

Algus 18.00

K. Soosalu

R

9

Kodusõppepäev

aineõpetajad

12.-16

Harjumaa 2.-3. klassi poiste rahvastepalli võistlus Kehras

P.Plakk

T

20

EELKOOL Liiklus, helkur

K.Kivi

K. Reisenbuk

N

29

Harjumaa „10 olümpiastarti“ 1. etapp,

P. Plakk
 

KOOSOLEKUD/KOOLITUSED

  • Õpistsenaariumi õpituba
  • 30.11  Koolispordifoorum 2018U. Moks

 P.Plakk

 

DETSEMBER

 
 

Vallavalitsuse pidulik jõululõuna allasutuste juhtidele

Jõelähtme kirik ja Valkla rannaresto

vallavanem

T

18

EELKOOL

K. Kivi

K. Reisenbuk

N

20

JÕULUPÄEV

Tunnistused koolipäeva lõpus klassijuhatajatunnis.

Läheme pimedas metsa 17.00

Päkapikudisko 18.00 - 20.00

klassijuhatajad

R

21

Vaba päev