Dokumendid

Õppekava üldosa

Lisa 1 Keel ja Kirjandus

 Eesti keel I klass

Eesti keel II klass

Eesti keel III klass

Eesti keel IV klass

Eesti keel V klass

Eesti keel VI klass

Kirjandus V klass

Kirjandus VI klass

 

Lisa 2 Võõrkeeled

 Inglise keel I klass

Inglise keel II klass

Inglise keel III klass

Inglise keel IV klass

Inglise keel V klass

Inglise keel VI klass

Vene keel V klass

Vene keel VI klass

 

Lisa 3 Matemaatika

Matemaatika I klass

Matemaatika II klass

Matemaatika III klass

Matemaatika IV klass

Matemaatika V klass

Matemaatika VI klass

 

Lisa 4 Loodusained

Loodusõpetus I klass

Loodusõpetus II klass

Loodusõpetus III klass

Loodusõpetus IV klass

Loodusõpetus V klass

Loodusõpetus VI klass

 

Lisa 5 Sotsiaalained

Inimeseõpetus II klass

Inimeseõpetus III klass

Ühiskonnaõpetus IV klass

Inimeseõpetus V klass

Inimeseõpetus VI klass

Ajalugu V klass

Ajalugu VI klass

 

Lisa 6 Kunstiained

Muusika I klass

Muusika II klass

Muusika III klass

Muusika IV klass

Muusika V klass

Muusika VI klass

Kunst I klass

Kunst II klass

Kunst III klass

Kunst IV klass

Kunst V klass

Kunst VI klass

 

Lisa 7 Tehnoloogia

Tööõpetus I klass

Tööõpetus II klass

Tööõpetus III klass

Käsitöö ja kodundus IV klass

Käsitöö ja kodundus V klass

Käsitöö ja kodundus VI klass

Tehnoloogiaõpetus IV klass

Tehnoloogiaõpetus V klass

Tehnoloogiaõpetus VI klass

 

Lisa 8 Kehaline kasvatus

Kehaline kasvatus I klass

Kehaline kasvatus II klass

Kehaline kasvatus III klass

Kehaline kasvatus IV klass

Kehaline kasvatus V klass

Kehaline kasvatus VI klass

 

Lisa 9 Valikõppeaine informaatika

Informaatika V klass

Kodulugu IV klass