Hoolekogu eestvedamisel toimunud projektid

Neeme kooli hoolekogu on olnud eelneval kahel õppeaastal aktiivne noortele suunatud projektide algataja.

Koostöös õpilaste, õpetajate, lapsevanematega ja kogukonnaga on korraldatud:

  • spordiprojekt „Sportlik suhtlus ehk No Limits“ (159 osalejat, 10 treenerit, jaan-mai 2018),
  • noorte omaalgatuslik jalgpalliväljaku projekt Nopi Üles "Neeme on sportimiseks lahe koht" (2018),
  • kultuuriprojekt koostöös Ruhe restoraniga RESTO (2018, 2019),
  • tehnoloogiaprojektid 4.-6. klasside õpilastele „Kivi, paber, käärid“ (jaan-mai 2019) ja „Robootika Reede“ (sept-dets 2019).