KOOLITOETUS

Koolitoetus on kõigile üldhariduskoolides õppivatele (v.a ranitsatoetus) ning kutsekoolis kutsekeskharidust omandavatele kuni 20. aastastele õpilastele (k.a) mõeldud toetus, mida makstakse üks kord igal õppeaastal.

Toetuse saamise tingimuseks on, et rahvastikuregistri andmetel on:

  • vähemalt üks vanematest, eestkostja või hooldaja elanud Jõelähtme vallas hiljemalt jooksva aasta 1. jaanuari seisuga ning õpilane on Jõelähtme valla elanik enne õppeaasta algust või
  • õpilane ja vähemalt üks vanematest, eestkostja või hooldaja on Jõelähtme valla elanik hiljemalt enne õppeaasta algust ning on rahvastikuregistri andmetel Jõelähtme valla elanikud järgmise aasta 1. jaanuari seisuga;

Koolitoetust makstakse välja juhul, kui taotleja leibkonna liikmed ei oma võlgnevust Jõelähtme valla ees.

Koolitoetuse taotlemiseks esitab vanem, eeskostja, lapse hooldamisele võtja või 18.-20. aastane nooruk vallavalitsusele avalduse iseteeninduskeskkonnas SPOKU - spoku.joelahtme.ee.

Koolitoetuse avaldust on võimalik esitada alates 21.08.2023.

Toetuse taotlemiseks esitab lapsevanem esmakordsel taotlemisel avalduse hiljemalt 3 kuu jooksul pärast õppeaasta algust ning kui andmed ei ole muutunud, ei ole järgnevatel õppeaastatel, toetuse saamiseks, uut avaldust vaja esitada. 

NB! Kõigi käesoleval aastal 2. klassi minevate laste eest (kes eelmisel aastal said ranitsatoetust) on vaja kindlasti esitada koolitoetuse taotlus!

Koolitoetuse suurus on 100 eurot õppeaastas. Koolitoetus makstakse välja alates 15. septembrist 30 kalendripäeva jooksul.

Lisainfot koolitoetuse taotlemise kohta saab sotsiaalnõunik Kristiina Välba´lt.