KOOLI LOGO

Neeme kooli logo on nii loojuva kui tõusva päikese kujutis, sest Neemes päike loojub ja ka tõuseb merest, mis on ebatavaline vaatepilt isegi meie mereriigis.

Meid kolmest küljest ümbritsev meri ja avarus on sinist värvi, poolsaar hõbedane.

Logo värvid ja kogu sümboolika meenutavad Neeme küla vappi, mis on Eesti esimene külavapp.

Logo keskel on kujutatud Neeme kooli selle maja ust, mis ehitati 1936. a. Eesti oma arhitekti A. Volbergi projekti järgi külameeste nõu ja jõuga. See uks avab tee teadmiste maailma ja hiljem laia ilma.

Kooli ukse ees on need kaks vastupidavat, jässakat rannamändi meretormide käes seisnud vähemalt pool Neeme kooli 110st aastast. Kooliharidust hakati Neeme külas andma alates aastast 1897.

NEEME KÜLA VAPP

Neeme küla on esimene küla Eestis, millel on oma lipp ja vapp, mille kirjeldus on järgmine: sinisel kilbil hõbedane kilbi ülaservani ulatuv kaarjate külgedega teravik ja kaks püstasendis seljakuti asetatud vastandvärvustes kala. Sinine tähistab merd, hõbedane teravik viitab neemele. Kalad osutavad randlaste traditsioonilisele tegevusele – kalapüügile. Neeme küla vapp on kantud 22. juunil 1996 Eesti vapiregistrisse.