ÕPILASTE ARV

Neeme Koolis õpib 2023/2024 õppeaastal 55 õpilast.

I klass - 11 õpilast. Klassijuhataja Kärt Reisenbuk

II klass - 11 õpilast. Klassijuhataja Triinu Parve

III klass - 8 õpilast. Klassijuhataja Pille Plakk

IV klass - 7 õpilast. Klassijuhataja Tiina Lõbu

V klass - 6 õpilast. Klassijuhataja Kersti Kivi

VI klass - 12 õpilast. Klassijuhatajad Pille Plakk ja Kersti Kivi