Nopi üles

Neeme Kooli 5.-6. klassi õpilased tegelesid 2018. aastal jaanuarist oktoobrini projektiga „Neeme on sportimiseks parim paik“. Noored soovisid, et külas oleksid paremad tingimused sportimiseks ja et paraneks aktiivne eluhoiak ning otsustasid korrastada olemasoleva jalgpalliväljaku ning soetada sinna korraliku jalgpallivarustuse.

Projekti läbiviimise juures õnnestus hästi just noorte omavaheline koostöö. Õpilased arvestasid ka Neeme Kooli nooremate laste ning nende ettepanekutega ja üheskoos arutledes jõuti üsna ruttu ühisele otsusele, et just sportimiseks vajalikud tingimused on see, mida tahetakse parandada.

Esmalt pöörduti üheskoos vallavanem Andrus Umboja poole ning kirjeldati olukorda: külas puudus tasase pinnaga ning korraliku varustusega jalgpalliväljak. Õpilaste esindajad kohtusid vallavanema, valla noorsootöö spetsialisti ja Neeme külavanemaga, et kooskõlastada olemasoleva platsi kasutamine ning korrastamine. Luba saadud, hakati uurima hinnapakkumisi spordiinventari tarbeks ning kavandama platsi avamispidu. Tänaseks on Nopi Üles projekti raames soetatud jalgpalliväravad, jalgpallid, eraldussärgid, nurgalipud, markerid ja väravavahikindad. Küla ja kogukonna toetusel osteti väljaku jaoks ka joonemasin.

Euroopa koolispordipäeval, 28. septembril, toimus Neeme jalgpalliväljaku avamispidu, kus esitleti uut varustust, korraldati sõprusmänge ning tänati ja tunnustati noori nende ettevõtlikkuse eest. Eesti Jalgpalli Liit aitas leida külalisjalgpallurid, FC Flora mängijad Martin Milleri ja Zakaria Beglarišvili, kellega sai jalgpalliplatsil mõõtu võtta. Samuti leidis Neeme küla jalgpalliväljaku avamispeo registreeritud ürituste seast üles Eesti Koolispordi Liit ja kinkis lastele omaltpoolt-särgid, joogipudelid ja kaelussallid. Peo lõpus kutsusid noored kogukonda üles osalema talgutel, mille raames tasandatakse jalgpalliväljaku maapind.

Noored õppisid projekti käigus palju kasulikku: ametliku kirja kirjutamist, hinnapäringute tegemist, eelarve koostamist, reklaami mõju ja filmimist, ürituse planeerimist ning raha väärtustamist. Kõige toredam avastus oli aga see, et ka lapsed suudavad midagi suurt korda saata. Tuleb lihtsalt olla aktiivne ja ettevõtlik.

Neeme Kooli noored loodavad, et tänu uuele jalgpalliväljakule paraneb kogukonna aktiivne eluviis. Väljakul saab mängida jalgpalli ja teha muud sporti nii kehalise kasvatuse tunnis kui ka muul ajal, sest soetatud jalgpallivarustus on mõeldud kogu külale kasutamiseks. Projekt on erinevaid inimesi omavahel liitnud ja lähedasemaks teinud ning näidanud, et töökus ja üheskoos tegutsemine viib sihile.

Projektifondi „Nopi Üles“ tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.