Riiklik järelvalve

Haldusjärelvalvet õppeasutuses õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu, 50088

hm@hm.ee

+372 735 0222