TAOTLUSE ESITAMINE

Valla koolid liituvad ARNO süsteemiga

Koolikohta saab 2023/24 õppeaastaks käesolevast aastast esitada vaid läbi e-keskkonna ARNO. Möödunud aastal võeti ARNO e-keskkonnas esimesena kasutusele lasteaedade moodul ja 2023. a liitume koolide mooduliga. Lapsevanem saab e-keskkonnas taotleda koolikohta, esitada pikapäevarühma ja teisi kooliga seotud avaldusi. Keskkonda arno.joelahtme.ee saab sisse logida ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil. 1. märtsist 2023 algab e-keskkonnas ARNO 1. klassi astumise avalduste esitamine.

I klassi võetakse vastu laps, kes saab 1. oktoobriks 7 aastaseks. Avaldusega on vajalik esitada lapse isikut tõendava dokumendi koopia. Koolivalmiduskaardi

esitab vanem taotluse juurde e-keskkonnas ARNO esimesel võimalusel hiljemalt 20. juuniks. Kõigile rahvastikuregistri andmetel Jõelähtme vallas elavatele lastele tagatakse koolikoht valla koolis. Vallavalitsus määrab elukohajärgse munitsipaalkooli lähtuvalt õpilase elukoha andmetest Eesti Rahvastikuregistris.

Alates 1. märtsist 2023 algab e-keskkonnas ARNO 1. klassi astumise avalduste esitamine. Esimesse klassi võetakse vastu laps, kes saab 1. oktoobriks 7 aastaseks. Koos avaldusega on vajalik esitada lapse isikut tõendava dokumendi koopia. Koolivalmiduskaardi esitab vanem taotluse juurde e-keskkonnas ARNO esimesel võimalusel hiljemalt 20. juuniks. Kõigile rahvastikuregistri andmetel Jõelähtme vallas elavatele lastele on tagatud koolikoht

valla koolis. Jõelähtme Vallavalitsus määrab elukohajärgse munitsipaalkooli lähtuvalt õpilase elukoha andmetest Eesti Rahvastikuregistris.