Koolipere


Neeme Kooli hoolekogu koosseis

Hoolekogu kinnitatud 2019/2020 ja 2020/2021 õppeaastaks Jõelähtme Vallavalitsuse korraldusega

 

1.  Liis Proos           kooli toetava organisatsiooni esindaja, hoolekogu esimees       liisproos@gmail.com

2. Triinu Aug kooli vilistlaste esindaja          triinuaug@gmail.com

3. Priit Haljak         lastevanemate esindaja    priit.haljak@gmail.com

4. Kärt Kao       lastevanemate esindaja          k2rtkao@gmail.com

5. Pille Hillep    lastevanemate esindaja pille@uuringukeskus.ee

6. Ulla Moks       õpetajate esindaja            ulla@neemekool.ee

7. Tõnu Vaher            volikogu esindaja      tonu@eli.ee

 

Hoolekogu ülesandeks on:

  • kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimine ning selleks tegevuseks
    paremate tingimuste loomisele kaasaaitamine;
  • teha vallavalitsusele ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.