Koolipere


Neeme Kooli hoolekogu koosseis

Hoolekogu kinnitatud 2019/2020 ja 2020/2021 õppeaastaks Jõelähtme Vallavalitsuse korraldusega

 

1.  Liis Proos           kooli toetava organisatsiooni esindaja, hoolekogu esimees       liisproos@gmail.com

2. Silver-Ed Sillaots kooli vilistlaste esindaja silversillaots@gmail.com

3. Priit Haljak         lastevanemate esindaja    priit.haljak@gmail.com

4. Tarmo Kalju lastevanemate esindaja          baltnec@gmail.com

5. Moonika Teas lastevanemate esindaja moonika@sidrunigatee.ee 

6. Ulla Moks       õpetajate esindaja            ullamoks@gmail.com

7. Tõnu Vaher            volikogu esindaja      tonu@eli.ee

 

Hoolekogu ülesandeks on:

  • kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimine ning selleks tegevuseks
    paremate tingimuste loomisele kaasaaitamine;
  • teha vallavalitsusele ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.