Õppetöö

Soovituslik lugemisvara

I klass

I poolaasta

S. VÄLJAL „JUSSIKESE SEITSE SÕPRA“

A. PREISEN „KITSETALL, KES OSKAS LUGEDA KÜMNENI“

 

II poolaasta

E. RAUD „PEEP JA SÕNAD“

T. EGNER „SÖÖBIK JA PISIK“

 

Poolaastas loeme üheskoos kaks õpetaja poolt valitud raamatut. Need raamatud laenutab õpetaja lastele ise ja üldjuhul hoiame neid klassis.

 

Lisaks koos loetavale raamatule, valib õpilane endale ka ise lugemist. Vabalt valitud lugemisraamat on lapsel iga päev koolis kaasas. Pikapäevatunnis saab endale mõnusa nurgakese valida ja oma raamatut lugeda. Samuti  käime aegajalt koos raamatukogus ja siis saab sealt endale sobivat lugemist valida. Laps võib lugemiseks valida raamatuid ka oma kodusest raamaturiiulist või sõbra soovitatud kirjandust. Raamatute valikul saab õpilane küsida nõu ja soovitusi  klassikaaslastelt, õpetajalt, vanematelt. 

 

Samuti aitab lapse lugemisoskuse ja tekstimõistmisele kaasa erinevate koomiksite ja ajakirjade (Täheke, Hea Laps) lugemine. Kooli lugemisnurgas on alati värsked ajakirjad Täheke ja Hea Laps lugejaid ootamas.

 

Vabalt valitud ja läbiloetud raamatu vastamine toimub suulises vormis. Õpetaja ja õpilane lepivad kokku aja, millal nad raamatust vestlevad. Loetud raamatu kohta kleebib laps oma lugemispuule lehe. Lugemispuud seisavad klassis seinal.

 

 

II klass

I poolaasta 

A. Pervik „Kollane autopõrnikas“ 

E. Niit „Triinu ja Taavi lood“ 

 

I poolaastal loeme üheskoos kaks õpetaja poolt valitud raamatut. Lisaks koos loetavale raamatule, valib õpilane endale ka ise lugemist. Vabalt valitud lugemisraamat on lapsel iga päev koolis kaasas. Pikapäevatunnis saab endale mõnusa nurgakese valida ja oma raamatut lugeda. Samuti  käime aegajalt koos raamatukogus ja siis saab sealt endale sobivat lugemist valida. Laps võib lugemiseks valida raamatuid ka oma kodusest raamaturiiulist või sõbra soovitatud kirjandust. Raamatute valikul saab õpilane küsida nõu ja soovitusi  klassikaaslastelt, õpetajalt, vanematelt.  

 

Samuti aitab lapse lugemisoskuse ja tekstimõistmisele kaasa erinevate koomiksite ja ajakirjade (Täheke, Hea Laps) lugemine. Kooli lugemisnurgas on alati värsked ajakirjad Täheke ja Hea Laps lugejaid ootamas. 

 

Vabalt valitud ning üheskoos loetud raamatute kohta täidab laps lugemispäeviku, mille kohta ta õpetajalt alati tagasisidet saab. Loetud raamatu kohta kleebib laps oma raamaturiiulisse raamatu. Raamaturiiulid seisavad klassis seinal. 

 

III klass

I poolaasta 

O. L. Kirkegaard „Kummi-Tarzan“ 

A. M. G. Schmidt „Viplala lood“ I ja II osa 

 

I poolaastal loeme üheskoos kaks õpetaja poolt valitud raamatut. Lisaks koos loetavale raamatule, valib õpilane endale ka ise lugemist. Vabalt valitud lugemisraamat on lapsel iga päev koolis kaasas. Pikapäevatunnis saab endale mõnusa nurgakese valida ja oma raamatut lugeda. Samuti  käime aegajalt koos raamatukogus ja siis saab sealt endale sobivat lugemist valida. Laps võib lugemiseks valida raamatuid ka oma kodusest raamaturiiulist või sõbra soovitatud kirjandust. Raamatute valikul saab õpilane küsida nõu ja soovitusi  klassikaaslastelt, õpetajalt, vanematelt.  

 

Samuti aitab lapse lugemisoskuse ja tekstimõistmisele kaasa erinevate koomiksite ja ajakirjade (Täheke, Hea Laps) lugemine. Kooli lugemisnurgas on alati värsked ajakirjad Täheke ja Hea Laps lugejaid ootamas. 

 

Vabalt valitud ning üheskoos loetud raamatute kohta täidab laps lugemispäeviku, mille kohta ta õpetajalt alati tagasisidet saab. Loetud raamatu kohta kleebib laps oma raamaturiiulisse raamatu. Raamaturiiulid seisavad klassis seinal. 

 

IV klass

J. Parijõgi „Kui sa kinkis raamatuid“ – 18. september

R. Reinaus „Aguliurka lapsed“

R. Dahl „Matilda“ või „Suur isekas hiiglane“

Laps loeb raamatu klassiga koos kokklepitud kuupäevaks läbi. Kui võimalik, võtab raamatu kokkulepitud kuupäeval tundi kaasa.

Õpetaja valitud raamatu kohta lugemispäevikut sel aastal ei täida. Raamatuga teeme tööd tunnis: arutleme, vestleme, mõtiskleme, unistame, teeme rühmatööd ja dramatiseeringuid.

Teeb rõõmu, kui laps leiab raamatutega mõnulemiseks aega ja loeb omavalitud juturaamatuid. Nende kohta palub õpetaja täita lugemispäevikut. Kui lugemispäevik on täidetud, võib selle õpetajale lugemiseks tuua. Laps saab alati loetu kohta tagasisidet.

 

V - VI klass

R. Roht „Jutte loomadest“ – 2. okt

E. Raud „Kilplased“

E. Niziurski „Marek Pieguse uskumatud seiklused“

1 Lena Lilleste teos omal valikul

Laps loeb raamatu klassiga koos kokklepitud kuupäevaks läbi. Kui võimalik, võtab raamatu kokkulepitud kuupäeval tundi kaasa.

Õpetaja valitud raamatu kohta lugemispäevikut sel aastal ei täida. Raamatuga teeme tööd tunnis: arutleme, vestleme, mõtiskleme, unistame, teeme rühmatööd ja dramatiseeringuid.

Teeb rõõmu, kui laps leiab raamatutega mõnulemiseks aega ja loeb omavalitud juturaamatuid. Nende kohta palub õpetaja täita lugemispäevikut. Kui lugemispäevik on täidetud, võib selle õpetajale lugemiseks tuua. Laps saab alati loetu kohta tagasisidet.