Õppetöö

Koolil on kindlad traditsioonilised sündmused, mis vaadatakse üle õppenõukogus ning kuna  koolis puudub huvijuht, siis määratakse iga sündmuse eest vastutaja eraldi. Kultuurisündmuste arutelust võtavad osa ka rahvamaja juhataja ning ringijuhid.

 

Õppekava toetavad klassivälised tegevused 2021-2022 õppeaastal