NEEME KOOL

ET OLLA SUUR, PEAB OLEMA OLNUD VÄIKE

Oleme oma kogukonna jaoks KODULÄHEDANE ja TURVALINE kool, mis ühendab endas TRADITSIOONID ja UUENDUSLIKKUSE

eesmärgiga luua võimalused iga õpilase VÕIMETEKOHASEKS ARENGUKS

  • Esmakordselt hakati Neeme külas haridust andma 1897. aastal Mardi talu tagakambris.
  • 1899. aastal 25. oktoobril õnnistati sisse uus koolihoone küla alguses, metsa ääres. Praegu asub seal Wana Kala kõrts.
  • Valge maja valmis 1936. aastal (arhitekt August Volberg). Uues majas alustati tööd 6 klassiga.
  • 1974. aastal kool suleti ja taasavati 1991. aastal 4-klassilise algkoolina.
  • 1993. aastal muudeti Neeme Algkool lastevanemate soovil 5-klassiliseks.
  • 2003. aastal sai koolist 6-klassiline algkool.
  • 2011.aastal sai kooli nimeks Neeme Kool.
  • 2018. aastal 8. novembril õnnistati sisse valge maja juurdeehitus, punane maja.

Viimased uudised

4. klassi maaliprojekt
4. klassi lastel tuli idee ja koos õp Jaana ja Reedaga viisime idee ühel ilusal kolmapäeva hommikul ellu. Võtsime välja akrüülvärvid ja lõuendid, pintslid ja õhupallid, riietasime end kosmonautideks ja maalisime kosmost. Sealjuures tegime kõik vahvalt koostööd ja nautisime ilusat ilma.  Valmis sai kolm suurepärast maali, mille otsustasime oksjonile panna. Saadud tulu soovivad nad annetada […]
Emadepäeva nädal
2.-6.mail toimus Neeme Koolis emadepäeva nädal. Koolimajja tulid tunde andma meie õpilaste emad. Tutvustati oma elukutseid, valmistati koos õpilastega süüa ning toimus ka fotojaht. Sofi ja Andro ema Kristi käis meile rääkimas pangadusest. Õpilased on öelnud, et tund oli väga lahe. Neile meeldis väga see, et said näha erinevaid pangakaarte ning õppida ka nendega kaasnevatest […]
Neeme koolis käisid külas õpilased Prantsusmaalt
04.05.2022 Täna käisid Neeme Koolil külas õpilased Prantsusmaalt. Külalised tulid uudistama meie kooli ning tutvuma õpetaja Lauri ratastel tehnoloogia töötoaga. Lastel oli rõõmu palju. Külastuse lõppedes laulsid nad meile kuulsat Champs-Élysées laulu
Riiklik järelevalve

Haldusjärelvalvet õppeasutuses õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium

Munga 18, Tartu, 50088

hm@hm.ee

+372 735 0222

Andmekaitse spetsialist

Mari Liis Laanvee

mariliis.laanvee@hot.ee

+372 507 2049