NEEME KOOL

ET OLLA SUUR, PEAB OLEMA OLNUD VÄIKE

Oleme oma kogukonna jaoks KODULÄHEDANE ja TURVALINE kool, mis ühendab endas TRADITSIOONID ja UUENDUSLIKKUSE

eesmärgiga luua võimalused iga õpilase VÕIMETEKOHASEKS ARENGUKS

  • Esmakordselt hakati Neeme külas haridust andma 1897. aastal Mardi talu tagakambris.
  • 1899. aastal 25. oktoobril õnnistati sisse uus koolihoone küla alguses, metsa ääres. Praegu asub seal Wana Kala kõrts.
  • Valge maja valmis 1936. aastal (arhitekt August Volberg). Uues majas alustati tööd 6 klassiga.
  • 1974. aastal kool suleti ja taasavati 1991. aastal 4-klassilise algkoolina.
  • 1993. aastal muudeti Neeme Algkool lastevanemate soovil 5-klassiliseks.
  • 2003. aastal sai koolist 6-klassiline algkool.
  • 2011.aastal sai kooli nimeks Neeme Kool.
  • 2018. aastal 8. novembril õnnistati sisse valge maja juurdeehitus, punane maja.

Viimased uudised

Haridusasutused alustavad võrgustikuülese tugiteenuste osutamise mudeli testimisega
Tarkusepäeva aktus toimub 1. septembril kell 11:30.
Isade nädal
Riiklik järelevalve

Haldusjärelvalvet õppeasutuses õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium

Munga 18, Tartu, 50088

hm@hm.ee

+372 735 0222

Andmekaitse spetsialist

Mari Liis Laanvee

andmekaitse@joelahtme.ee

+372 53 955 123